ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.2อาหารทวิ วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอาหาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10808

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-