ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.2/1คทวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10813

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-