homeชั้น ป5
person
ชั้น ป5

ผู้สอน
ดช นันทวัฒน์ ฉลภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ป5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1082

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กำลังเรียนชั้น ป5 สนใจทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)