ชั้น ป5

คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังเรียนชั้น ป5 สนใจทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์