ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่5.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10825

สถานศึกษา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชา IS


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.