homeมัธยมศึกษาปีที่5.3
person
มัธยมศึกษาปีที่5.3

ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่5.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10825

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนรายวิชา IS


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)