homeมัธยมศึกษาปีที่5.3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่5.3

ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่5.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10825

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชา IS


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)