เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer 3 [นักเรียน มัธยม 2]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ศึกษาความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีบนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันเรื่องราว, แสดงความคิดเห็น, ข้อมูล และประสบการณ์ ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถสื่อผ่านได้ในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, รูปภาพ หรือไฟล์วิดีโอ โดยนำเสนอผ่านทาง บล็อก, เว็บบอร์ดสนทนา และเว็บไซต์ Social networking ต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม