พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผู้สอน

พระ อาจารย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10834

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.