ชั้น ม.1/1
ผู้สอน

ประวิทย์ เพ็ชรดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10840

สถานศึกษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์”

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโปรแกรมประยุกต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.