ม.3_2557/1
ผู้สอน

นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3_2557/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10846

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.