ผู้สอน
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สารสนเทศ ม.1/12


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10849

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

สารสนเทศ