ทดสอบสอน
ผู้สอน

นางสาว เพ็ญนภา พึ่งกลิ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทดสอบสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10851

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อทดสอบการใช้งานห้องเรียนออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.