การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน C2
ผู้สอน

ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน C2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10852

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.