homeการสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน C2
person
การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน C2

ผู้สอน
ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน C2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10852

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)