วิชา ระบบบปฏิบัติงานการเบื้องต้น ปวช. 2/3 คธ.

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี. โซเชี่ยวแคม. ไม่มีอารายมาก.  บอกรัก 2/3.  คธ.  รักมากด้วย. 55555