homeSG Chemistry
person
SG Chemistry

ผู้สอน
สาริน ผดุงสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SG Chemistry

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10856

สถานศึกษา
Saint Gabriel's College

คำอธิบายวิชา

ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)