ผู้สอน
นางสาว สุธางศุ์รัตน์ นันทาวรนุช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศรช.วัดสามัคคีธรรม ระดับม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10857

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตวังทองหลาง


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น