homeมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ผู้สอน
มูฮำหมัด บินสามะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10859

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ว 21281 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)