ผู้สอน
มูฮำหมัด บินสามะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10861

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ว 21281 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์