homeมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ผู้สอน
มูฮำหมัด บินสามะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10861

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ว 21281 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)