ผู้สอน
มูฮำหมัด บินสามะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10863

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุม มัธยมตอนต้น science games