homeมัธยมศึกษาตอนต้น
personperson_add
มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
มูฮำหมัด บินสามะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10863

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชุมนุม มัธยมตอนต้น science games


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)