ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10866

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.