homeคอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/3
person
คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/3

ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10867

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)