homeวิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา
personperson_add
วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา

ผู้สอน
person
นางสาว กรรณิการ์ หาญกิ่ง ชั้น ม.5/4 เลขที่ 25
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10869

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)