วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต