homeวิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา
person
วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา

ผู้สอน
person
นางสาว กรรณิการ์ หาญกิ่ง ชั้น ม.5/4 เลขที่ 25
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10869

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)