homeวิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/3
person
วิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/3

ผู้สอน
นาย ไฟโรซัน อุเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10878

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียน ม.1/3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เท่านั้นครับ!!!


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)