homeวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ครูไฟ)
personperson_add
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ครูไฟ)

ผู้สอน
นาย ไฟโรซัน อุเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ครูไฟ)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10881

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียน ม.2/11เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)