homeวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ครูไฟ)
personperson_add
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ครูไฟ)

ผู้สอน
นาย ไฟโรซัน อุเซ็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ครูไฟ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10881

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ม.2/11เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)