homeวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 ม.1 ห้องรวม
personperson_add
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 ม.1 ห้องรวม

ผู้สอน
ไฟโรซัน อุเซ็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว21201 ม.1 ห้องรวม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10881

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ม.1/1,2,3,4,5,6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เท่านั้นครับ!!!


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.