homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1089

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนรวม ที่ ผู้สอนจะนำเสนอเกร็ดความรู้ ที่น่าสนใจ สำหรับผู้เรียนทุกคน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)