ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6


ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รหัสวิชา
1089

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนรวม ที่ ผู้สอนจะนำเสนอเกร็ดความรู้ ที่น่าสนใจ สำหรับผู้เรียนทุกคน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books