homem1_58 วิทย์
person
m1_58 วิทย์

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
m1_58 วิทย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10895

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2558


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)