homeโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
person
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

ผู้สอน
นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10900

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)