ผู้สอน
อรญา อนุกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การดำเนินงานพัฒฯาสังคม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10901

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ไม่มี