homeโครงการน่ารู้
personperson_add
โครงการน่ารู้

ผู้สอน
person
นาย จรินทร์ทร แท่นทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการน่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10907

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การอบรมหรือห้องเรียนนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโรงเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)