homeโครงการน่ารู้
person
โครงการน่ารู้

ผู้สอน
นาย จรินทร์ทร แท่นทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการน่ารู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10907

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การอบรมหรือห้องเรียนนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโรงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)