homeกศน.เขตวังทองหลาง เจ้าคุณสิงห์
person
กศน.เขตวังทองหลาง เจ้าคุณสิงห์

ผู้สอน
นายสุดจิตต์ เขตหลาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.เขตวังทองหลาง เจ้าคุณสิงห์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10916

สถานศึกษา
กศน.เขตวังทองหลาง

คำอธิบายวิชา

คิดเป็นกับปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)