homeกศน.เขตวังทองหลาง เจ้าคุณสิงห์
personperson_add
กศน.เขตวังทองหลาง เจ้าคุณสิงห์

ผู้สอน
นายสุดจิตต์ เขตหลาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.เขตวังทองหลาง เจ้าคุณสิงห์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10916

สถานศึกษา
กศน.เขตวังทองหลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

คิดเป็นกับปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)