home552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ
person
552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

ผู้สอน
อ. วิไลพร สุตันไชยนนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1092

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาทันแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)