home552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ
personperson_add
552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

ผู้สอน
อ. วิไลพร สุตันไชยนนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1092

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาทันแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)