552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ


ผู้สอน
อ. วิไลพร สุตันไชยนนท์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

รหัสวิชา
1092

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาทันแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books