homeการสร้าง CAI
personperson_add
การสร้าง CAI

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้าง CAI

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10922

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)