คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6
ผู้สอน

นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10928

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือ

การสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.