เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี้

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์และภาษาเครื่อง รหัสคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผล หน่วยความจำ การถอดรหัสคำสั่ง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้ การเขียนชุดคำสั่งเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การสั่งงาน และการควบคุม