homeระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี้
personperson_add
ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี้

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1093

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์และภาษาเครื่อง รหัสคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผล หน่วยความจำ การถอดรหัสคำสั่ง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้ การเขียนชุดคำสั่งเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การสั่งงาน และการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)