ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10936

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557