ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10943

สถานศึกษา

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4/5