ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากเรียนที่ไม่เหมือนในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ