homeระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 103
person
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 103

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 103

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1095

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)