homeสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
บัญฑิต ไวว่อง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10952

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)