homeสัมมนาบัญชีบริหาร
person
สัมมนาบัญชีบริหาร

ผู้สอน
กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาบัญชีบริหาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10953

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็น ที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ จรรยาบรรณวิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)