homeเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโรงแรม
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโรงแรม

ผู้สอน
ฉัตรมณี ประทุมทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโรงแรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10955

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 743 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)