ICD10


ผู้สอน
นายแพทย์ โภคิน ศักรินทร์กุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ICD10

รหัสวิชา
1096

สถานศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว

คำอธิบายวิชา

เพิ่มทักษะการให้รหัสการวินิจฉัย และรหัสหัตถการที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books