ICD10

ผู้สอน
นายแพทย์ โภคิน ศักรินทร์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ICD10

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1096

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพิ่มทักษะการให้รหัสการวินิจฉัย และรหัสหัตถการที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)