homeจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ
person
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้สอน
นาง วนิดา หาญเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10963

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บรรษัทภิบาลและธรรมมาภิบาล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)