เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจทฤษฎีการสื่อสารความเสี่ยง