homeการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
person
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้สอน
นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10976

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการพลิกแพลงข้อมูล การสํารวจตรวจค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล การวิเคราห์ข้อมูลลูกค้า การหาลูกค้า การรักษาและการพัฒนาลูกค้า รูปแบบข้อมูล

สัมพันธ์ รูปแบบองค์กร และเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)