homeการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
personperson_add
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้สอน
นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10976

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการพลิกแพลงข้อมูล การสํารวจตรวจค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล การวิเคราห์ข้อมูลลูกค้า การหาลูกค้า การรักษาและการพัฒนาลูกค้า รูปแบบข้อมูล

สัมพันธ์ รูปแบบองค์กร และเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)