การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการพลิกแพลงข้อมูล การสํารวจตรวจค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล การวิเคราห์ข้อมูลลูกค้า การหาลูกค้า การรักษาและการพัฒนาลูกค้า รูปแบบข้อมูล

สัมพันธ์ รูปแบบองค์กร และเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์