homeOperation and Food and Beverage Management
personperson_add
Operation and Food and Beverage Management

ผู้สอน
วรพจน์ ตรีสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Operation and Food and Beverage Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10977

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

underconstruction


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)