homeหลักเศรษฐศาสตร์
person
หลักเศรษฐศาสตร์

ผู้สอน
นพดล จันระวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10981

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)