การจัดการองค์กรแบบฟินน์ๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการองค์กรยุคใหม่แบบฟินน์ๆ