homeการจัดการเชิงกลยุทธ์
person
การจัดการเชิงกลยุทธ์

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ บุญศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10991

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้ส่งการบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)