มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เรียนกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์