การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
นาย อรรถพล กาญจนพงษ์พร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
1101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบายวิชา
เรื่องที่ หัวข้อ / รายละเอียด
1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2 แบบจำลองเครือข่าย
3 Topologies and LAN Components
4 พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ
5 Transmission of Digital Data and Interfaces
6 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์
7 Error Detection, Flow Control and Error Control
8 Wired LANs - Ethernet
9 Wireless LANs
10 TCP-IP  and Internet
11 Transport and Application Layer Protocol
12 Network Security and Cryptography
 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books