homeวิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.
personperson_add
วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11018

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

love you. ไม่มี อะรัยมาก. แค่รักกเธอ. 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)