homeวิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.
person
วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11018

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

love you. ไม่มี อะรัยมาก. แค่รักกเธอ. 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)