วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. ระดับชั้น. ปวช. 2/3 คธ.

คำอธิบายชั้นเรียน

love you. ไม่มี อะรัยมาก. แค่รักกเธอ.